Вступники, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на денну  та заочну форму здобуття вищої освіти в 2022 році на основі:
– повної загальної  середньої освіти;
– ОКР молодшого спеціаліста;
– ОС молодшого  бакалавра;
– ОПС ступеня фахового молодшого бакалавра та зареєстровані на особливо небезпечній території або примусово переміщені (депортовані) на тимчасово окуповані території, територію Російської Федерації або  Республіки Білорусь, мають право на вступ за результатами НМТ  (національного мультипредметного тесту) або за індивідуальною усною  співбесідою, яка проводиться в очному або дистанційному форматі.

Вступники, які здобули ступінь бакалавра в ХНЕУ ім. С.Кузнеця в 2022 році та зареєстровані на особливо небезпечній території, мають право вступати до університету за освітнім ступенем магістра за тією самою  спеціальністю та джерелом фінансування без вступних випробувань на  підставі поданої заяви вступником за рекомендацією приймальної комісії.