Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів

Націлена на підготовку фахівців з маркетингу, які здатні досліджувати ринки збуту, аналізувати конкурентів, формувати бренд-підприємства, розробляти маркетингову політику та бізнес-плани.

Маркетологи відповідають на такі три важливі питання:
Що виготовляти? Як виготовляти? Для кого виготовляти?

Від маркетолога залежить прибутковість підприємства, його позиції на ринку, конкурентоспроможність та імідж.

Професія маркетолога гарантує:
– стабільну затребуваність на ринку праці;
– високооплачувану та перспективну роботу;
– можливість кар’єрного росту та реалізації творчих здібностей;
– можливість організації власного бізнесу.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів

Метою є формування системи знань, умінь і практичних навичок щодо теоретичних засад та методично-практичного інструментарію маркетингу.

Конкурентною перевагою вступників на цю програму є вступ на основі складання фахового випробування та англійської мови, без ЗНО

Ви станете майстрами:
– розробки стратегії та тактики маркетингу для забезпечення позиції лідера на ринку;
– пропозиції адаптивних моделей маркетингової діяльності;
– використання соціально-культурних особливостей споживачів на ринку для формування їх лояльності і довіри до компанії та її продукту.

Сертифікат про акредитацію освітньої програми "Маркетинг" другого (магістерського) рівня
маркетинг ХНЕУ
Кафедра маркетингу ХНЕУ