Угода про співпрацю між кафедрою маркетингу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та кафедрою прикладних інформаційних технологій університету Гетерборга 

————-

Угода про співпрацю між Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця та Прикарпатським національним університетом ім. Василя Стефаника

————-

Угода про співпрацю щодо реалізації програм внутрішньої академічної мобільності здобувачів вищої освіти за освітньою програмою “Маркетинг” спеціальності 075 між Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця та Прикарпатським національним університетом ім. Василя Стефаника