Визначення результатів неформальної освіти відбувається згідно Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті в Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця (https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/1/Polozhennya-pro-neformalnu-inf-osvitu.pdf)

Перелік навчальних дисциплін та освітніх курсів за якими відбувається перерахування результатів неформальної освіти

Навчальна дисципліна

Освітні курси

Перший (бакалаврський) рівень

Маркетинг

Marketing in a Digital World          

Marketing: Customer Needs and Wants

Market Research and Consumer Behavior

The Digital Marketing Revolution          

Fundamentals of Marketing Strategy

The Strategy of Content Marketing          

Foundations of Digital Marketing and E-commerce

Global Marketing: Building Iconic Brands         

Маркетингові дослідження

Introduction to Market Research

Research Methodologies

Research Instruments and Research Hypotheses

Market Research and Consumer Behavior

Use SurveyMonkey to Create a Survey and Analyze Results

Маркетингові комунікації

Іntegrated Marketing Communications: Advertising, Public Relations, Digital Marketing and more

Digital Media and Marketing Principles

Другий (магістерський) рівень

Стратегічний маркетинг

Developing a Marketing Mix for Growth

Маркетинг: розробка та продаж пропозиції цінності

Corporate Strategy

Business Growth Strategy

Цифровий маркетинг

Measure a Marketing Strategy using Facebook Insights»

Маркетингова аналітика

Marketing Analytics Foundation

Data Analytics

Statistics for Marketing

Data Analytics Methods for Marketing

Marketing Analytics with Meta

Marketing analytics

Marketing analytics: Know your customers

Візуалізація даних

Комплексний тренінг “Розробка креативних проєктів та розвиток soft skills в маркетингу” (англійською мовою)

Creative Thinking and Innovation

Creative Thinking: Techniques and Tools for Success

People and Soft Skills for Professional and Personal Success

Soft Skills: The 11 Essential Career Soft Skills