Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ECTS  Загальний обсяг  Форма підсумкового контролю РПНД / Метод. рекомендації
Методологія наукових досліджень 5 кредитів 150 год. Залік
Стратегічний маркетинг 5 кредитів 150 год. Екзамен
Менеджмент якості 5 кредитів 150 год. Екзамен
Маркетингова аналітика 5 кредитів 150 год. Екзамен
Бізнес-планування в маркетинговій діяльності 5 кредитів 150 год. Екзамен
Товарна інноваційна політика 5 кредитів 150 год. Екзамен
Ведення ділових переговорів в маркетингу (англ.) 5 кредитів 150 год. Залік
Комплексний тренінг: Розробка креативних проєктів та розвиток soft slills в маркетингу (англ.) 3 кредита 90 год. Звіт
Переддипломна практика 12 кредитів 360 год. Звіт
Дипломна робота 15 кредитів 450 год. Захист дипломної роботи