Наукові праці аспірантів кафедри:

ПІБ аспіранта Посилання на наукові праці
Пурей Є.Ю. .doc
Прокопенко С.О. .doc
Смотрова Д.В. .doc
Черкаський О.Ю. .doc

Керівництво науковою роботою здобувачів з підготовки наукових публікацій 2023/2024 навчальний рік

ПІБ студента Факультет, курс, група Вихідні дані публікації студента Кіл-ть ум.друк арк ПІБ викладача
1 Кириловський М.Ю. 2М, МіМ,Маркетинг Сучасні інтернет-технології у маркетингу. -Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2023. 0,44 Лисиця Н.М.
2 Нарватов С.П. 2М, МіМ,Маркетинг Диджиталізація маркетингу як стимул формування успішної комунікаційної політики підприємства. Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2023. 0,44 Лисиця Н.М.

2022/2023 навчальний рік

ПІБ студента Факультет, курс, група Вихідні дані публікації студента Кіл-ть ум.друк арк ПІБ викладача
1 Гріценко Ю.О. 4 к. МіМ,  Маркетинг . Інтернет-маркетинг в україні: стан і перспективи розвитку// Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця №5-6, травень-червень 2022. – ХНЕУ ім. С.Кузнеця – С.42-44. 0,3 Родіонов С.О.
2. Пономарьова Д.М. 4 к. МіМ,  Маркетинг Пономарьова Д. М. Сучасний інтернет-маркетинг як ефективний інструмент маркетингової діяльності підприємства // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця №5-6, травень-червень 2022. – ХНЕУ ім.С.Кузнеця – С.145-149. 0,5 Родіонов С.О.
3. Скребкова М.Г. 4 к. МіМ,  Маркетинг Інноваційний розвиток. Е-бізнес. // Матеріали IX Всеукраїнської студентської наук-овопрактичної конференції присвяченої 72-ій річниці від дня народження д.е.н., професора Петра Степановича Березівського “Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку”. Львів, 2023. С.350-353 0,25 Родіонов С.О.
4 Лага Д.І. 4 к. МіМ,  Маркетинг Інтернет-маркетинг як сучасний засіб удосконалення комунікаційної діяльності підприємства // Матеріали IX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 72-ій річниці від дня народження д.е.н., професора Петра Степановича Березівського “Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку”. Львів, 2023. С.398-401 0,25 Родіонов С.О.
5 Лисенко В. О. 4 к. Маркетинг, Підвищення конкурентоспроможності підприємства за допомогою е-бізнесу // Матеріали IX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 72-ій річниці від дня народження д.е.н., професора Петра Степановича Березівського “Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку”. Львів, 2023. С.324-327 0,25 Бєлікова Н.В.
6 Шевченко А. О. 4 к. МіМ,  Маркетин Сутність методів оцінки конкурентоспроможності будівельних послуг //Матеріали IX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 72-ій річниці від дня народження д.е.н., професора Петра Степановича Березівського “Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку”. Львів, 2023. С.365-367 0,25 Бєлікова Н.В.
7 Аглулліна Д.Р. 4 к. МіМ,  Маркетинг Інтернет-технології у маркетинговій діяльності підприємства // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2022. – №5-6. – С. 6-8 (надійшла у редакцію 15.03.23 р.) 0,31 Ус М.І.
8 Дараган О. 4 к. МіМ,  Маркетинг Переваги та недоліки підходів розвитку рекламної діяльності// Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2022. – №5-6. – С. 44-46.(надішла у редакцію 15.03.23 р.) 0,31 Ус М.І.
9 Калашник А.О. 4 к. МіМ,  Маркетинг Брендинг в мережі інтернет як засіб маркетингової комунікації  // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2022. – №5-6. – С. 87-89.(надійшла у редакцію 15.03.23 р. ) 0,31 Ус М.І.
10 Лошкарьова О.В. 4 к. МіМ,  Маркетинг Особливості маркетингової B2B-комунікації в умовах цифрової трансформації  // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2022. – №5-6. – С. 87-89. (надійшла у редакцію 15.03.23 р. ) 0,5 Ус М.І.
11 Рибянська С.А. 4 к. МіМ,  Маркетинг Трансформація маркетингу у соціальних мережах  // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2022. – №5-6. – С. 162-165. (надійшла у редакцію 15.03.23 р. 0,44 Ус М.І.
12 Салова А.С. 4 к. МіМ,  Маркетинг Сучасні інструменти просування на споживчому ринку // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2022. – №5-6. – С. 165-167. (надійшла у редакцію 15.03.23 р 0,38 Ус М.І.
13 Скаржинський І.В. 4 к. МіМ,  Маркетинг Маркетингова діяльність підприємства в сучасних умовах // Збірник тез ІX-тої  Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 72-ій річниці від  дня народження д.е.н., професора Петра Степановича Березівського “Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку” (9 березня 2023) . Львів, 2023. С. 347-349. 0,19 Ус М.І.
14 Бушуєва О. Я. 4 к. МіМ, Маркетинг Проблеми та шляхи підвищення рекламної діяльності вітчизняних торговельних підприємств . Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця, № 5-6 травень-червень 2023, С. 19-22 0,25 Бойко Н.О.
15 Ластович Т. Д. 4 к. МіМ, Маркетинг Соціальний медіа-маркетинг як інструмент просування продукту підприємства. Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця, № 5-6 травень-червень 2023, С. 107-113. 0,37 Бойко Н.О.
16 Maraeva S. 4 к. МіМ, Маркетинг Internet marketing as a modern means of communication. Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця, № 5-6 травень-червень 2023, С. 132-136. 0,28 Бойко Н.О.
17 Нгуєн Тхао Лінь 4 к. МіМ, Маркетинг Особливості формування стратегії
підвищення конкурентоспроможності підприємства. // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця, № 5-6 травень-червень 2023, с. 132-136.
0,25 Бойко Н.О.
18 Фролов Д.Р. 4 к. МіМ, Маркетинг Управління міжнародним бізнесом в  умовах глобалізації. Цифровий  маркетинг.  //Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доп. ІХ Всеукр. студент. наук.-практ. конф., присвяч. 72-ій річниці від дня народження д.е.н., професора Петра Степановича Березівського. Львів, 2023. с. 417-420 0,18 Бойко Н.О.
19 Амбарцумян К.Г. 4 к. МіМ, Маркетинг Маркетингова діяльність на основі інтернет-технологій // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 5-6, 2022. С. 8-11. 0,375 Лисиця Н.М.
20 Глєбова А.В. 4 к. МіМ, Маркетинг Особливості інтернет-маркетингу в сфері послуг // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця, № 9-10 0,3 Лисиця Н.М.
21 Гребенюк А.С. 4 к. МіМ, 6.03.075.010.19.3 Зв’язки з громадськістю як стимул удосконалення маркетингової комунікаційної політики підприємства // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця, №5-6.2022. С.39-42. 0,35 Лисиця Н.М.
22 Двигун А.І. 4 к. МіМ, Маркетинг Особливості маркетингової діяльності в сучасних умовах // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. -№5-6. 2022. С.39-42. 0,4 Лисиця Н.М.
23 Пирожок М.А. 4 к. МіМ, Маркетинг Перспективи маркетингу в умовах діджиталізаціі  // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця -№5-6. 2022. С.142-145. 0,3 Лисиця Н.М.
24 Ульянов О.А. 4 к. МіМ, Маркетинг Маркетинг вражень як інструмент управління інтернет маркетинговою діяльністю підприємства // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2022. №5-6. С.177-180. 0,3 Лисиця Н.М.
25 Чернокур А.В. 4 к. МіМ, Маркетинг Особливості маркетингових інструментів підприємства у діджитал середовищі // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. №5-6. 2022. С.184-186. 0,3 Лисиця Н.М.
26 Чуб І.О. 4 к. МіМ, Маркетинг Особливості рекламної діяльності промислового підприємства // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. №5-6. 2022. С.191-192. 0,4 Лисиця Н.М.
27 Нирова Д.Р. 4 к. МіМ, Маркетинг Сучасні технологіі реалізаціі рекламної кампаніі // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. №5-6. 2022. С.140-142. 0,3 Рожко В.І.
28 Яйцов О.В. 4 к. МіМ, Маркетинг Вдосконалення маркетингової збутової діяльності підприємства // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця №5-6. 2022. С.198-201. 0,3 Рожко В.І.
29 Соколова А.Р. 4 к. МіМ, Маркетинг Маркетингові технологіі просування продукціі в мережі інтернет // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. №5-6. 2022. С.168-170. 0,3 Холодний Г.О.
30 Іванова Є.С. 4 к. МіМ, Маркетинг Інноваційні напрямки розвитку маркетингової товарної політики // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  №5-6. 2022. С.67-71. 0,38 Холодний Г.О.
31 Калініна Д.А. 4 к. МіМ, Маркетинг Сучасні інструменти інтернет-маркетингу просування товарів на міжнародних ринках // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. №5-6. 2022. С.83-87. 0,45 Холодний Г.О.
32 Праведна М.Б. 4 к. МіМ, Маркетинг Методи побудови каналів збуту підприємства // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2022. №5-6, С. 152-1552022. №5-6, С. 15-21 0,3 Холодний Г.О.
33 Чуб А. В. 4 к. МіМ, Маркетинг Вплив іміджу на конкурентоспроможність підприємства // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  №5-6. 2022. С. 187-189. 0,4 Холодний Г.О.
34 Коваленко А. 4 к. МіМ, Маркетинг Формування маркетингової збутової політики підприємства // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця №5-6. 2022. С.90-91. 0,4 Джавід Мірзоєв
35 Походенко П. 2М, МіМ, Маркетинг Вплив інтернет-технологій на формування комунікаційної політики // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2022. – №. – 101-104. (подано до друку у жовтні 2022 р.) 0,44 Ус М.І.
36 Попова К. 2М, МіМ, Маркетинг Інструменти інтернет-маркетингу на ринку телекомунікаційних ПОСЛУГ// Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2022. – 93-95 0,375 Ус М.І.
37 Гнатенко А.В. 2М, МіМ, Маркетинг Перспективи розвитку спортивного маркетингу підприєм // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 1, 2022. С.17-20 0,44 Лисиця Н.М.
38 Власенко К.І. 2М, МіМ, Маркетинг Особливості маркетингових інструментів в умовах діджиталізації// Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 1, 2022. С. 5-8. 0,5 Лисиця Н.М.
39 Дейкун М.В. 2М, МіМ, Маркетинг Моделі поведінки споживачів як стимул удосконалення рекламної діяльності// Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 1, 2022. С. 32-39 0,56 Лисиця Н.М.
40 Калашник К.Ю. 2М, МіМ, Маркетинг Дослідження сутності маркетингової діяльності та її цифрового розвитку // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 1, 2022. С. 43-46. 0,44 Лисиця Н.М.
41 Петруніна Ю.О. 2М, МіМ, Маркетинг Особливості стратегій інтернет-маркетингу //Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 1, 2022. С. 86-89 0,4 Лисиця Н.М.
42 Холодна К.Г 2М, МіМ, Маркетинг  Визначення сучасних тенденцій гендерної політики та їх впливу на формування маркетингових стратегій при просуванні бренду // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 1, 2022. С. 124-127. 0,44 Гриневич Л.В.

2021/2022 навчальний рік

ПІБ студента Факультет, курс, група Вихідні дані публікації студента Кіл-ть ум.друк арк. ПІБ викладача
1 Бутко Я.І. МіМ, 2М,8.03.075.010.20.1 Інтернет-банкінг: сутність та перспективи розвитку в Україні // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2021. 0,4 Дзеніс В.О.
2 Гавриленко І.І. МіМ, 2М,8.03.075.010.Z.20.1 Удосконалення діагностики маркетингового середовища підприємства // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2021. 0,4 Дзеніс В.О.
3 Тимченко В.В. МіМ, 2М,8.03.075.010.Z.20.1 Дослідження шляхів підвищення ефективності управління виробничою діяльністю підприємства // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2021. 0,4 Дзеніс В.О.
4 Шипіцина В.Д. МіМ, 2М,8.03.075.010.Z.20.1 Оцінка ефективності маркетингової діяльності підприємства // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2021. 0,4 Дзеніс В.О.
5 Велика В.К. МіМ, 2М,8.03.075.010.Z.20.1 Удосконалення маркетингової комунікативної політики підприємства Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 9, 2021. С. 38-41. 0,4 Лисиця Н.М.
6 Гопко К.В МіМ, 2М,8.03.075.010.Z.20.1 Особливості брендінгу в умовах цифрової трансформаціі маркетингу //Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 9, 2021. С.49-52. 0,4 Лисиця Н.М.
7 Зозуля А.П. МіМ, 2М,8.03.075.010.20.1 Удосконалення рекламної діяльності підприємства // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 9, 2021. С. 84-87. 0,4 Лисиця Н.М.
8 Котенко А.А. МіМ, 2М,8.03.075.010.20.1 Діджиталізаціїмаркетингової діяльності , як інструмент розвитку підприємства // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 9, 2021. С.124-127. 0,4 Лисиця Н.М.
9 Слабкіна В.О. МіМ, 2М,8.03.075.010.Z.20.1 Роль та особливості комунікативної політики в маркетингової стратегії банківськіх установ // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 9, 2021. С. 235-240. 0,4 Лисиця Н.М.
10 Таран К.О. МіМ, 2М,8.03.075.010.Z.20.1 Обгрунтування маркетингової стратегіі підприємства // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 9, 2021. С. 246-249. 0,4 Притиченко Т.І.
11 Власенко К.І. МіМ, 2М,8.03.075.010.20.1 SMM як засіб просування бренду // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 5, 2021 0,4 Рожко В.І.
12 Дейкун М.В. МіМ, 2М,8.03.075.010..20.1 Як зробити стратегію контент-маркетингу більш ефективною за допомогою психологіі користувача // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 11, 2021. С. 41-45. 0,4 Рожко В.І.
13 Петруніна Ю.О. МіМ, 2М,8.03.075.010.20.1 Основні етапи розробки стратегіі просування бренду компаніі на ринок // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 11, 2021. С. 0,4 Рожко В.І.
14 Походенко П.О. МіМ, 2М,8.03.075.010..20.1 Методи дослідження позиціонування підприємства на ринку// Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Харків. – 2021 0,4 Рожко В.І.
15 Легка А.В. Ф-т МіМ, 4 к ., 6.03.075.010.18.1 Інструментальні засоби та етапи розробки чат-ботів  // Молодіжний економічниу вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Харків. – № 11, 2021. – 69-71 0,4 Родіонов С.О.
16 Галущак М.В. 4 к. МіМ, 075 Маркетинг Дослідження сутності маркетингової діяльності та розвиток інтернет-технологій у ній 0,3 Бойко Н.О.
17 Ляшенко Д.К. 4 к. МіМ, Маркетинг Роль іміджу у розвитку промислових підприємств 0,2 Тер-Карапетянц Ю.М.
18 Калафатова О.А. 4 к. МіМ, 075 Маркетинг Управління збутовою політикою підприємства у сфері спортивних послуг 0,25 Бойко Н.О.
19 Мирошник Є.В. 4 к. МіМ, 075 Маркетинг Інструментарій інтернет-маркетингу в туристичній сфері – подано до друку 0,75 Бойко Н.О.
20 Легка Анастасія 4 к., МІМ, 6.03.075.010.18.1 Інтернет-маркетинг як складова комплексу маркетингових комунікацій // Молодіжний економічниу вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Харків. – № 11, 2021. – 69-71 0,4 Ус М.І.
21 Саричева Ксенія 3 к., Фінансів і обліку, Тренди маркетингу в індустрії моди в умовах глобалізації //Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції Конкурентні стратегії розвитку економіки в умовах глобальних викликів(18 травня 2022 р.) . – Київ: ЗВО «Міжнароднийуніверситет фінансів», 2022.- С.118-120. Режим доступу: http://iuf.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/IUF_Conference-2022.pdf 0,2 Ус М.І.
22 Концева Ксенія 4 к., МІМ, 6.03.075.010.18.2 Аналіз міжнародного ринку авіадвигунів та пошукнових ринків збут -Молодіжний економічниу вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Харків. – 2021 0,4 Ус М.І.
23 Приз Кристина 4 к., МІМ, 6.03.075.010.18.1 Удосконалення міжнародної маркетингової діяльності закладу вищої освіти на основі Інтернет-маркетингуМолодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Харків. – 2021 0,4 Ус М.І.
24 Руцька Євгенія 4 к., МІМ, 6.03.075.010.18.1 Сучасний інструментарій просування бренду танцювальної школиМолодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Харків. – 2021 0,35 Ус М.І.
25 Лошкарьова Олександра, Чуб Анастасія 3 курс, МіМ, спец. “Маркетинг” Роль упаковки як засобу комунікації зі споживачем // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2021. №11. С. 79-82. 0,5 Притиченко Т.І.
26 Бурма Поліна 4 к., МІМ, 6.03.075.010.18.2 Перспективи удосконалення маркетингової діяльності підприємства в умовах діджиталізації // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 12, 2021. С. 23-26. 1 Лисиця Н.М.
27 Томенко Євгенія 4 к., МІМ, 6.03.075.010.18.1 Особливості розвитку стратегій інтернет-маркетингу // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 12, 2021. С. 107-112. 0,9 Лисиця Н.М.
28 Шамлі Сніжана 4 к., МІМ, 6.03.075.010.18.2 Удосконалення комунікаційної політики підприємства інструментамимобільного маркетингу Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Харків. – 2021 0,8 Родіонов С.О.
29 Кононенко Оксана 4к, МіМ, 6.03.075.010.18.1 Вплив якості продукції на конкурентоспроможність підприємства Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Харків. – 2021 0,3 Рожко В.І.
30 Легка Анастасія 4к, МіМ, 6.03.075.010.18.1 Сертифікація як інструмент підвищення якості продукції Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Харків. – 2021 0,3 Рожко В.І.
31 Легка Анастасія 4к, МіМ, 6.03.075.010.18.1 Інтернет-технології у маркетингових дослідженнях Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Харків. – 2021 0,3 Рожко В.І.
32 Балюра А.Р. 4к, МіМ, 6.03.075.010.18.1 Особливості впливу якості продукції на конкурентоспроможність підприємства Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Харків. – 2021 0,3 Рожко В.І.
33 Балюра А.Р. 4 к. МіМ, Маркетинг 6.03.075.010.18.1 Інтернет-технології у процесі підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємстваМолодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Харків. – 2021 0,3 Холодний Г.О.
34 Борзенко Вікторія 4 к. МіМ, Маркетинг 6.03.075.010.18.1 Особливості марочної політики на вітчизняному ринку взуттяМолодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Харків. – 2021 0,4 Холодний Г.О.
35 Майшимас В.Р. 4 к. МіМ, Маркетинг 6.03.075.010.18.2 Збутова політика підприємства: сутність та складовіМолодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Харків. – 2021 0,3 Холодний Г.О.
36 Куценко А.В. 4 к. МіМ, Маркетинг 6.03.075.010.18.2 Дослідження специфіки еволюції комунікаційної політики.  // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Харків. – 2021 0,4 Холодний Г.О.

– дипломом І ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт з маркетингу, реклами, digital-комунікацій та управління брендами за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (у 2022-2023 навчальному році) Попова К.С., здобувач 2 року навчанння за другим освітнім рівнем вищої освіти на тему «Формування стратегії Інтернет-маркетингу підприємства» (наук. керівник, к.е.н., доцент Ус М.І.)

– дипломом І ступеня у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських дипломних робіт другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Маркетинг» (у 2021-2022 навчальному році) Гопко К.В. на тему «Удосконалення бренду підприємства в умовах діджиталізації»» (наук. керівник Лисиця Н.М.)

– дипломом ІІ ступеня у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських дипломних робіт другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Маркетинг» (у 2021-2022 навчальному році) Таран К.О. на тему «Обґрунтування маркетингової стратегії підприємства» (наук. керівник, к.е.н., доцент Притиченко Т.І.)

– диплом І ступеня у ІІ етапі ІV Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг» (2020-2021 навчальному році) Кожемякіної А. Д., студентки 2 року навчання у магістратурі на тему «Формування маркетингу взаємовідносин зі споживачами підприємства сфери послуг» (науков. керівник – д.с.н., проф. Лисица Н.М.).