Діяльність наукового гуртка “Маркетинг. Освіта. Лідерство”

Керівник наукового гуртка,
д.с.н, професор
Лисиця Надія Михайлівна

Основною метою функціонування гуртка є  проведення наукових досліджень здобувачами в галузі маркетингу.

У результаті роботи наукового гуртка його учасники поглиблюють теоретичні знання та отримують практичні навички здійснення наукових досліджень за напрямами: маркетингу, бренд-менеджменту, інструментів інтернет-маркетингу, бізнес та діджитал комунікаціям, маркетинговим  стратегіям, маркетинговим дослідженням, складовим процесу управління маркетинговою діяльністю, дистанційної освіти, сучасним технологіям просування освітніх послуг, дослідження конкурентних переваг та затребуваності випускників ЗВО на ринку праці, бізнес-дизайні тощо.

Учасники гуртка працюють над підготовкою наукових статей до Молодіжного вісника ХНЕУ ім. С. Кузнеця та інших фахових видань, а також тез доповідей з актуальних питань сучасного маркетингу. Одним із пріоритетних напрямків роботи гуртка є підготовка наукових робіт на Всеукраїнські конкурси.

План роботи студентського наукового гуртка

на 2023/2024 навчальний рік

Форма та зміст наукової роботи Виконавці Термін виконання

І семестр

1 Зібрання членів гуртка. Обговорення актуальних питань, календарного плану роботи, визначення перспективних напрямків майбутніх наукових досліджень. Вибір та закріплення за кожним студентом завдань наукової роботи Члени гуртка Вересень2023 року
2 Виконання завдань дослідницького характеру під час підготовки наукових проектів. Члени гуртка Жовтень2023 року
3 Підготовка статей та тез доповідей студентами за завданнями  з актуальних питань відповідної галузі, виступи на засіданнях студентських наукових гуртків або проблемних груп, наукових конференціях, семінарах, форумах тощо. Рекомендації до друку наукових робіт студентів. Члени гуртка Листопад2023 року
4 Обговорення виконаних наукових праць студентів, вирішення питань рекомендації їх  до публікації у фахових виданнях з економіки та менеджменту. Члени гуртка Грудень2023 року

ІІ семестр

5 Зібрання членів гуртка. Обговорення актуальних організаційних питань. Підготовка наукових робіт та участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах та олімпіадах. Члени гуртка Січень2024 року
6 Участь здобувачів у виконанні планових науково-дослідних робіт. Члени гуртка Протягом року.2024 року
7 Підготовка статей та тез доповідей з актуальних питань відповідної галузі, виступи на засіданнях студентських наукових гуртків або проблемних груп, наукових конференціях, семінарах, форумах тощо. Члени гуртка Березень2024 року
8 Обговорення наукових праць студентів, які рекомендуються до друку у фахових виданнях з економіки та маркетингу. Члени гуртка Квітень2024 року
9 Виконання завдань дослідницького характеру під час підготовки наукових проєктів. Підведення підсумків роботи гуртка та обговорення перспектив подальшої роботи. Члени гуртка Травень2024 року

Результати  роботи  наукового гуртка:

  1. Кириловський М.Ю. Сучасні інтернет-технології у маркетингу // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2023. (наук. керівник – Лисиця Н.М.)
  2. Нарватов С.П. Диджиталізація маркетингу як стимул формування успішної комунікаційної політики підприємства // Молодіжний економічний Вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2023. (наук. керівник – Лисиця Н.М.)
  3. Martynenko, M., & Martynenko, A. (2022). Development of enterprise reputation management in the sphere of medical services. Development management, 20(4), 8-18. http://doi.org/10.57111/devt.20(4).2022.8-18 (наук. керівник – Лисиця Н.М.)
  4. Власенко К.І. Особливості маркетингових інструментів в умовах діджиталізації // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 1, 2022. С. 5-8. (наук. керівник – Лисиця Н.М.)
  5. Петруніна Ю.О. Особливості стратегій інтернет-маркетингу //Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 1, 2022. С. 86-89. (наук. керівник – Лисиця Н.М.)