Теми дипломних робіт (проєктів) та наукових керівників студентам освітнього ступеня «магістр» денної форми здобуття вищої освіти навчання. Спеціальність 075 «Маркетинг» Освітньо-професійна програма «Маркетинг» 2022-2023

з/п

ПІБ студента Тема магістерської дипломної роботи Науковий керівник
1 2 3 4

1.

Власенко Кристина Ігорівна Удосконалення маркетингової діяльності в умовах діджитилізації д.с.н., проф.

Лисиця Н.М.

2.

Гнатенко Анастасія Володимирівна Удосконалення маркетингової діяльності підприємства на основі моделей поведінки споживачів д.с.н., проф.

Лисиця Н.М.

3.

Дейкун Маргарита Володимирівна Удосконалення рекламної діяльності підприємства д.с.н., проф.

Лисиця Н.М.

4.

Іваницька Анна Ігорівна Впровадження інтернет-маркетингу  у діяльність підприємства к.е.н., доц.

Рожко В.І.

5.

Петруніна Юлія Олександрівна Удосконалення стратегій інтернет-маркетингу підприємства д.с.н., проф.

Лисиця Н.М.

6.

Походенко Поліна Олександрівна Удосконалення маркетингової комунікаційної політики на основі використання інтернет-технологій к.е.н., доц.

Ус М.І.

7.

Саркісян Інеса Удосконалення політики збуту підприємства к.е.н., проф.

Холодний Г.О.

8.

Холодна Катерина Геннадіївна Стратегічні аспекти управління марочною політикою закладу вищої освіти д.е.н., проф.

Гриневич Л.В.

Теми дипломних робіт (проектів) та наукових керівників студентам освітнього ступеня «магістр» заочної форми здобуття вищої освіти. Спеціальність 075 «Маркетинг» Освітньо-професійна програма «Маркетинг» 2022-23

з/п

ПІБ студента

Тема магістерської дипломної роботи

Науковий керівник

1

2

3

4

1.  

Алісова

Аліна Олександрівна

Удосконалення комунікаційної політики організації сфери послуг

к.е.н., доц.

Родіонов С.О.

2.       

Балюк

Валерія Віталіївна

Формування комплексу маркетингових комунікацій підприємства

к.е.н., доц.

Вовк В.А.

3.       

Бурмага

Валерія Олександрівна

Удосконалення рекламної діяльності підприємства

к.е.н., доц.

Вовк В.А.

4.       

Головченко

Михайло Анатолійович

Удосконалення маркетингової діяльності підприємства

д.е.н., проф.

Гриневич Л.В.

5.       

Гончаренко

Юлія Сергіївна

Удосконалення комунікаційної політики підприємства

к.е.н., доц.

Рожко В.І.

6.       

Калашник

Кристина Олександрівна

Удосконалення маркетингової діяльності підприємства

д.с.н., проф.

Лисиця Н.М.

7.       

Круковська

Юлія Петрівна

Удосконалення збутової політики підприємства

к.е.н., доц.

Рожко В.І.

8.       

Ляшенко

Мілєна Олександрівна

Формування стратегії розвитку товарної політики підприємства

к.е.н., проф. Холодний Г.О.

9.       

Мурад

Ярослава Мурадівна

Удосконалення політики просування товару в системі маркетингу підприємства

к.е.н., проф. Холодний Г.О.

10.   

Орел

Катерина Михайлівна

Розвиток бренду роботодавця на прикладі ТОВ «ТІМДЕВ»

к.е.н., доц.

Родіонов С.О.

11.   

Попова

Катерина Сергіївна

Формування стратегії Інтернет-маркетингу підприємства

к.е.н., доц.

Ус М.І.

12.

Редванська Марина Миколаївна

Удосконалення рекламної діяльності підприємства 

к.е.н., доц.

Ус М.І.

13.

Ткаченко Вікторія Миколаївна

Удосконалення маркетингової діяльності інтернет-магазину

к.е.н., Бойко Н.О.