СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 075 «МАРКЕТИНГ» ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Магістерська програма «Маркетинг»

– спрямована на підготовку компетентних фахівців для підприємств будь якої форми власності, здатних проводити маркетингові дослідження, обґрунтовувати маркетингові рішення, розробляти маркетингові програми та маркетингові плани.

Переваги магістерської програми «Маркетинг» полягають у набутті студентами знань, умінь для здійснення ефективної маркетингової діяльності з урахуванням запитів роботодавців на підприємствах усіх організаційно-правових форм та будь якої сфери діяльності. Суттєвою перевагою магістерської програми є її наукова та прикладна спрямованість. Маркетолог сприяє прибутковості підприємства, його розвитку та конкурентоспроможності на основі концепції, які є результатом його власного наукового дослідження.

Мета програми

– полягає у підготовці висококваліфікованих, креативних професіоналів з маркетингу, здібних аналізувати тенденції розвитку ринків, визначати вподобання потенційних споживачів, розробляти маркетингові стратегії та забезпечувати їх ефективну реалізацію на підприємствах.

Задачі програми спрямовані на формування компетентностей випускників програми, щодо володіння сучасним інструментарієм визначення та обґрунтування інноваційних та ефективних напрямків розвитку маркетингової діяльності конкретних суб’єктів господарювання з урахуванням запитів роботодавців