Список наукових публікацій науково-педагогічних працівників кафедри за останні 5 років

Гриневич Л.В.

1. Гриневич Л.В. Методичний підхід до прогнозування дисбалансу професійного розподілу продуктивних сил регіону // Електронного журналу “Східна Європа: економіка, бізнес та управління” – № 1 (12)/2018. – С.1
2. Grynevych, Liudmyla, Umanets, Tatiana, Topalova, Iryna, Darienko, Olga, Shatalova Economical Self-Sufficiency of a Territorial Community as a System Characteristic of its Self-Development//Academy of Strategic Management Journal, Vol: 17 Issue: 5 2018 Режим доступу: https://www.abacademies.org/articles/economical-selfsufficiency-of-a-territorial-community-as-a-system-characteristic-of-its-selfdevelopment-7515.html Scopus
3. Гриневич Л.В. Статистичний аналіз дисбалансу професійного розподілу людського капіталу продуктивних сил регіону на основі його типізації // Інфраструктура ринку. – 2019. – №30. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/30-2019.
4. Гриневич Л.В. Система прийняття рішень щодо подолання дисбалансу професійного розподілу людського капіталу продуктивних сил регіону // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету». Серія Економічні науки, Хмельницький, 2019, № 3 (270) С.63-67
5. Бутенко А.І., Гриневич Л.В., Уманец Т.В. Економічні детермінанти структурних змін світового ринку інноваційних технологій // Науковий журнал Бізнес Інформ, 2020, №1, С. 51 – 62.
6. Бєлікова Н. В., Беккер М. Л., Гриневич Л.В. Наукові аспекти цілепокладання регіонального розвитку як складової територіального брендингу // Бізнес Інформ, 2021, №1, С. 327 – 333.
7. Благун І.І., Гриневич Л.В. Маркетинг креативних індустрій: сучасні напрями розвитку // Український журнал прикладної економіки. 2021 рік. Том 6. № 2. С.107-112 Режим доступу: http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/ujae_2021_r02_a13.pdf
8. Antypenko, N., Dongcheng, W., Grynevych, L., Lysenko, Zh., Krasnonosova, O., Grynevych, L. Directions of the Activation of the Development of a Small Innovative Enterprise. // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 2021, 21(12), December, 495-502. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.69. (Web of science)
9. Grynevych, L., Kholiavko, N., Popelo, O., Melnychenko, A., Derhaliuk, M. The Role of Higher Education in the Digital Economy Development. // Revista Tempos E Espaços Em Educação, 2022, 15(34), e16773. https://doi.org/10.20952/revtee.v15i34.16773 (Web of science)
10. Благун І.І., Гриневич Л.В. Маркетинговий аналіз креативної індустрії в контексті їх впливу на післявоєнний розвиток територій // Інфраструктура ринку. 2022. № 67. С.51-57 URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/67-2022
11. Благун І.І., Гриневич Л.В. Маркетинговий менеджмент в системі управління банківською установою // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету». Серія Економічні науки, Хмельницький, 2022, № 4, С. 135-140 Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekonnew/2022/VKNU-ES-2022-N4(308).pdf
12. Благун І.І., Гриневич Л.В. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації земельних відносин в Україні. // Економіка та суспільство. 2023. No 47. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2123
13. Благун І.І., Гриневич Л.В. Маркетинговий підхід у дослідженні привабливості ринку землі в Україні // Наукове видання «Інфраструктура ринку» 2023 № 71 С.48-52 Режим доступу: http://surl.li/icaqj

Бойко Н. О.

1. Boiko N. Strategy and tactics of Internet marketing in the B2B market / N. Boiko // Економіка розвитку, 2023, Т.22, №1. c.50-58 Режим доступу: https://ecdev.com.ua/uk/journals/t-22-1-2023/suchasny-algoritm-rozrobki-strategiyi-ta-taktiki-internet-marketingu
2. Boiko N. Peculiarities of application of internet promotion tools in the b2b market / N. Boiko // Бізнес Інформ, 2022, №5. – 133-137 Режим доступу: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-5-133-137
3. Svitlana Yehorycheva, Iryna Fysun, Tetiana Hudz, Oksana Palchuk, Natalia Boiko (2020). Innovations in the insurance market of a developing country: Case of Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 17(4), 175-188. doi:10.21511/imfi.17(4).2020.17. (Scopus). Режим доступу: https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-366/innovations-in-the-insurance-market-of-a-developing-country-case-of-ukraine
4. Тельнова, Г. В., Колодізєв, О. М., Кужелєв, М. О., Крупка, І. М., Бойко, Н. О. (2020). Прямі іноземні інвестиції у країни єврозони: стохастичність фінансових факторів впливу. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2020. 4(35), 107–120. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.221826 / (Web of Science). Режим доступу: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3193/3071

Котельникова Ю. М.

1. Котельникова Ю. М. Цифровий маркетинг: регіональні та глобальні виміри у повоєнному періоді / Ю. М. Котельникова, Д. О. Дідик , В. В. Хороших , Н. А. Дубовик // Академічні візії. 2023. № 23. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/548/504
2. Котельникова Ю.М. Можливості проєктного фінансування у відбудові економіки України: аналіз світового досвіду / Ю. І. Головня, О. В. Писарчук, Ю. М. Котельникова. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2023. №37. 482 – 489. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/874
3. Котельникова Ю. М. Проблеми розвитку крос-культурного менеджменту в міжнародному бізнесі / К. В. Кривобок, О. А. Канова, Ю. М. Котельникова // Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. Том 8. № 1. С. 202 – 207. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-1-29
4. Котельникова Ю. М. Міжкультурні особливості в процесі управлінських комунікацій / К. В. Кривобок, Ю. М. Котельникова, І. О. Кінас. 2023. № 1-2. Актуальні проблеми інноваційної економіки та права. С. 18 – 24. URL: http://apie.org.ua/uk
5. Котельникова Ю. М. Менеджмент програмних продуктів в IT-компаніях України: роль Product Manager в команді розробників програмного забезпечення / Ю. М. Котельникова, О. А. Кравчук, Д. С. Касьмін. Академічні візіїї. 2023. №19. URL: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7861634
6. Kotelnikova Yu. Organizational measures for the development of the digital economy and digitalization of enterprises. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2023. Pp. 501-504. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-research-in-the-modern-world-1-3-06-2023-toronto-kanada-arhiv/
7. Kotelnikova Yu. Digital technologies in public administration. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2023. Pp. 451-454. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-progress-innovations-achievements-and-prospects-29-31-05-2023-myunhen-nimechchina-arhiv/.
8. Котельникова Ю. М. Особливості розвитку електронних послуг в цифровому суспільстві. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Том 7. № 3. С. 107-113. https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-3-15
9. Котельникова Ю. М. Підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах цифровізації. Innovation and Sustainability. 2022. № 4. С.101-108. https://doi.org/10.31649/ins.2022.4.101.108
10. Котельникова Ю. Розвиток e-commerce: зарубіжний досвід. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022. № 6. Том 1. С. 61-66. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(1)-9
11. Kotelnikova I. , Shyian D., Herasymenko Y., Ulianchenko N., Velieva V. (2021). Household income as a factor forming potential demand on the market of organic products. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7(4), 100-114. URL: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.04.06 (Scopus, Web of Science Core Collection).
12. Котельникова Ю. М. Теоретичні засади управління кадровим забезпеченням сільськогосподарського підприємства галузі рослинництва / Ю. М. Котельникова, А. С. Панчук // Соціально-економічні проблеми управління бізнесом: монографія / за заг. ред. А.С. Панчук, Н.С. Ляліної. Х: вид-во ФОП Федорко, 2021. С. 75–138.
13. Котельникова Ю. М. Кадрове забезпечення сільськогосподарських підприємств в умовах сезонності виробництва. SWorldJournal. 2020. Вип. 6. С. 126–130. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-06-145
14. Котельникова Ю. М. Фактори формування рівня оплати праці у сільськогосподарських підприємствах / Ю. М. Котельникова, Д. В. Шиян, Є. О. Севрюкова // Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 3. С. 192–200.
15. Котельникова Ю. М. Формування та управління процесом кадрового забезпечення у сільськогосподарських підприємствах. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2020. № 5(32). https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30122020/7330
16. Котельникова Ю. М., Метод аналізу ієрархій в прийнятті рішень щодо кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств / Ю. М. Котельникова, Д. С. Касьмін // Економіка та суспільство. 2020. № 22. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/76/71.
17. Котельникова Ю. М. Особливості впровадження електронного торговельного порталу у діяльність підприємства сектору В2В / А. С. Панчук, Ю. М. Котельникова // Вчені Записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка та управління. 2020. Том 31 (70). №2 С. 19 – 23. URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_2/31_70_2_2/6.pdf
18. Котельникова Ю. М. Основні напрямки розвитку логістики підприємств та її основні концепції / Г. Л. Матвієнко-Біляєва, Н. С. Ляліна, Ю. М. Котельникова // Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту. / Серія «Міжнародні економ. відносини та світове господарство». 2019. Вип. 24. Ч. 2. С. 119 – 125. Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21909.
19. Kotelnykova Iu., Verdenhofa O., Afanas’jev M., Panchuk A., Chumak G. The conceptual bases of introduction of foresight marketing into business management. Problems and Perspectives in Management. 2018. Vol. 16, Issue 3. Р. 163–173. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/19d5/0356c8ada13685298a112e7ad8e735aa4163.pdf (Scopus).
20. Котельникова Ю. М. Інноваційні підходи у стратегічному управлінні фінансово-економічною безпекою підприємства / А. С. Панчук, Ю. М. Котельникова // Управління інвестиціями та капіталізацією в контексті економічної безпеки: монографія / Я. П. Квач та ін. – Одеса: Друкарський дім, 2018. 188 с. (С. 137 – 155).
21. Котельникова Ю. М. Кадрове забезпечення розвитку підприємства. Інфраструктура ринку. 2018. № 19. С. 201–207. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/36.pdf.
22. Котельникова Ю. М. Кадрове забезпечення в підвищенні енергоефективності діяльності підприємств. Причорноморські економічні студії. 2018. № 28. Ч.1. С. 151–159. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_28%281%29__33.

Красноносова О. М.

1. Красноносова О. М. Визначення змісту економічної самодостатності територіальних громад в регіонах України. // Управління розвитком. 2018. № 1(191). С. 50-54.
2. Красноносова О. М. Розширення повноважень територіальних громад у процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні. // Проблеми економіки. 2018. № 1. С. 146-151. URL: https://www.problecon.com/search/?qu=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0+&x=8&y=4
3. Красноносова О. М. Розвиток місцевого самоврядування у ході реформування територіального устрою України. // Бізнес Інформ. 2018. № 5. С.105-110. URL: https://www.business-inform.net/search/?qu=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0+&x=11&y=1
4. Красноносова О. М., Михайленко Д.Г. Теоретичні аспекти створення територіальних громад на засадах збалансованого соціально-економічного розвитку регіону // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. ЧНТУ. 2018. № 1(13). С. 105-111. URL:http://ppeu.stu.cn.ua/issue/view/8861
5. Красноносова О. М., Михайленко Д.Г. Організаційні аспекти оцінювання відповідності економічної ефективності соціальній справедливості по територіальних громадах в Україні. ВІСНИК Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія Економічні науки. 2018. № 2. С. 131-143. doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-131
6. Тур О.В., Красноносова О.М., Михайленко Д.Г. Досвід державної підтримки розвитку сільських територій у Європейському Союзі. // East European Scientific Journal. 2018. № 4 (36). С. 27-30. URL:https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=191029&journalId=50615
7. Natalia S. Klunko, Natalia V. Sirotkina, Olena M. Krasnonosova. Strategic Managment in Pharmaceutics Development under World Economic Globalization Transformations. // Jornal of Environmental Treatment Techniques. – J. Environ. Treat. Tech. – Issue 3(7). P. 409-417. ISSN: 2309-1185 URL:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211469096 – Scopus
8. Красноносова О. М. Проблеми прогнозування розвитку інститутів фондового ринку України [Текст] / Олена Миколаївна Красноносова // /Український журнал прикладної економіки. – 2019. – Том 4. – № 3. – С.393–399. – ISSN 2415-8453. URL: http://ujae.org.ua/en/forecasting-the-process-of-institutions-development-at-the-stock-market-in-ukraine/
9. Красноносова О.М. Визначення умов формування інноваційного потенціалу адміністративних територій в Україні. // ECONOMIC INNOVATIONS. 2020. Vol. 22, Issue 1 (74). P. 95-103. https://doi.org/10.31520/ei.2020.22.1(74).95-103
10. Красноносова О.М., Харченко Р.В. Визначення сутності та змісту поняття малого бізнесу. // Бізнес Інформ. 2020. № 12. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-293-301
11. Красноносова О.М. Харченко Р.В. Інструментарій державної політики в сфері підтримки та стимулювання розвитку малого бізнесу. // Проблеми економіки. 2020. № 4 https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-4-42-47
12. Красноносова О.М. Проблеми інфраструктурного забезпечення міських громад в умовах реформи децентралізації влади. // Вісник Хмельницького національного університету. 2020. №4. Т.2. С. 218-224. DOI:10.31891/2307-5740-2020-284-4(2)-37
13. Pharmaceutical clusters creation and functioning. A Revista Turismo Estudos & Práticas (RTEP). 2020. Geplat: Caderno Suplementar, №. 4, SETEMBRO. / index [ISSN 2316-1493]. URL:http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/2246/2023 – WoS
14. Nadiia Antypenko, Wang Dongcheng, Zhanna Lysenko, Olena Krasnonosova, Liudmyla Grynevych. Directions of the Activation of the Development of a Small Innovative Enterprise. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.12, December 2021. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.69 – WoS
15. Красноносова О.М., Пономаренко Є.В., Харченко Р.В. Теорія та практика вибору перспективних напрямів розвитку малого бізнесу в Україні та світі. 2021. Бізнес Інформ. № 11. С. 281-286. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-11-281-286
16. Іванов Ю. Б., Красноносова О. М., Полякова О. Ю., Тур О. В. Формування інструментарію стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні // Проблеми Економіки. 2021.№4. С. 21 – 28/ DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-21-28
17. Tur O., Krasnonosova O., Polyakova O. Priority areas of small business development support in Ukraine. 2021.Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels. Baltija Publishing. P. 244-263 https://doi.org/10.30525/978-9934-26-191-6-32
18. Krasnonosova O., Mykhailenko D., Yaroshenko I. Reproduction of Human Capital as a Strategic Priority for Sustainable Development of Regions. Problems of sustainable development. Journal of The European Academy of Science and Arts, Salzburg, Austria, 2022/1. 17(1). P. 293-300. Research Center for Industrial Problems of Development – WoS
19. Krasnonosova, Olena; Perepeliukova, Olena; Papp, Vasyl; Doronina, Maya; Romaniuk, Mykhailo. Organizational-Economic Mechanism of Attracting Investment Resources in the Innovative Development of Regions in Teams of Sustainable Development. Feb 2022 in International Journal of Computer Science and Network Security DOI: 10.22937/IJCSNS.2022.22.2.48 – WoS
20. Козирєва О. В., Бєлікова Н. В., Красноносова О. М., Крячко Є. М. Формування фінансового та ресурсного забезпечення виходу регіону з пастки соціально-економічної відсталості. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2022. № 4(45). С. 298-307. DOI https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3778 – Scopus
21. Кондратенко Н.О., Оболенцева Л.В., Чечетова Н.Ф., Красноносова О.М. Теоретико-методичні основи стратегічного планування розвитку регіонів України. // Проблеми економіки. 2022. № 2. С. 93-99. URL: DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-93-99
22. Красноносова О.М., Семигуліна І.Б., Ярошенко І.В. Методичне забезпечення організації розробки стратегії розвитку міських територіальних громад в Україні. Economic Synergy&quot. 2022. № 4. DOI: https://doi.org/10.53920/ES-2022-4
23. Семигуліна І.Б., Ярошенко І.В., Красноносова О.М., Козирєва О.В. Програмно-проектний підхід до публічного управління просторовим розвитком об’єднаних територіальних громад за їх видами. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2022. № 6(47). – DOI https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3896 категорія А – Scopus
24. Кондратенко Н. О., Красноносова О. М., Папп В. В. Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку регіонів України. // Бізнес Інформ. 2022. №1. C. 198–204. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-1-198-204
25. Грузіна І.А., Красноносова О.М., Перерва І.М. Тенденції розвитку національної економіки як середовища функціонування українських організацій. Управління розвитком. 2022. № 3. Т. 20. С. 8-19. https://devma.com.ua/uk/journals/t-20-3-2022/tendentsiyi-rozvitku-natsionalnoyi-ekonomiki-yak-seredovishcha-funktsionuvannya-ukrayinskikh-organizatsiy https://doi.org/10.57111/devt.20(3).2022.8-19
26. Ван Дунчен, Красноносова О. М. Управління запасами як складова процесу диджіталізації на підприємствах ресторанного бізнесу. // Бізнес Інформ. 2023. № 5. С. 121 – 126. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-5-121-126
27. Семигуліна, І., Ярошенко, І., Красноносова, О., Михайленко, Д.. Сутність поняття «територіальна громада в умовах просторового розвитку». // Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2023. 4(51)

Лисиця Н.М.

1. Nadiia Lysytsia. Directions of social partnership of employers and universities in the sphere of economic education in Ukraine // Nadiia Lysytsia, Maryna Martynenko, Nadiia Bielikova, Oleksandra Gron, Maryna Us. // ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES. – 2019. – Volume 7. – Number 1 (September). – Р. 336 – 352. (Scopus) http://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(25)
2. N. M. Lysytsia, Yu. V. Byelikova. Motives for Using Social Networks (on the example of Facebook) // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Збірн. наук. праць, вип. 84, вид. дім «Гельветіка», 2019, с. 33 – 45 (1,25 ум. друк. арк./ 0,6 ум. др. арк. власного внеску Режим доступу: http://soctech-journal.kpu.zp.ua/issue-84-2019.
3. Nadiia Lysytsia. Prospects for Innovations in Marketing of Economic Educational Services in Ukraine // Nadiia Lysytsia, Maryna Martynenko, Tamara Prytychenko, Oleksandra Gron, Maryna Us. // ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES. – 2019. – Volume 6. – Number 4 (June). – Р. 1771 – 1783. (Scopus) http://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(25)
4. Nadiia Lysytsia. Differentiation of employers as potential partners of higher educational institutions / Nadiia Lysytsia, Maryna Martynenko, Tamara Prytychenko, Oleksandra Gron, Inna Liakh // Economics of Development. – 2019. – Volume 18. – Issue 2. – Р. 29-40. https://businessperspectives.org/author/nadiia-lysytsia
5. M. Martynenko, N. Lysytsia, Yа. Polyakova, O. Bolotova. Assessment of Economic Activity of Enterprise Based on the Balanced Scorecard // Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2020, Vol 4, No 35, p. 248 – 257. Режим доступу: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3072 (Web of Science)
6. N. Lysytsia. Service Innovations Management Based On Emotional Intelligence In Ukraine /N. Lysytsia, M. Martynenko, Y. Byelikova, Y. Polyakova// Studies of Applied Economics. – 2020.- Vol 38, No 3 (1). DOI: 10.25115/eea.v38i4.3992 Режим доступу: https://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/3992 (Scopus).
7. Lysytsia N., Byelikova Y., Martynenko M., Prytychenko T. Marketing and education: directions of distance learning development. – Economics of Development, №1. Kharkiv: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, v. 20, issue 1, 2021, p. 1 – 10, DOI: 10.21511/ed.20(1).2021.01
8. Lysytsia N. M., Byelikova Y.V. Features of Formation of Advertising Creativity // Український соціологічний журнал, 2021, вип. 25. – с.28-36. Режим доступу:https://doi.org/10.26565/2077-5105-2021-25-03
9. Lysytsia N.M., Prytychenko TI, Kononenko OI, Martynenko A.O. Theory and practice of organization rebranding // Business inform, 2021, N 9, P. 250 – 259. Режим доступу: http://www.business- inform.net/article/?year=2021&abstract=2021_9_0_250_259
10. Nadiia Lysytsia , Yuliya Byelikova Development of Marketing of Educational Services Based on Application of Netiquette Principles in Distance Learning // Development Management, Vol. 20, No. 1. 2022, pp.25-34 http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28387
11. Лисиця Н.М., Ястремська О.О., Вдовічена О.Г. Стратегії ведення ділових переговорів в українському бізнес-середовищі// Актуальні питання у сучасної науці, Київ, « Наукові перспективи», Вип.9,(15), 2023, с. 74-83. Режим доступу: DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-9(15)

Небилиця О.А.

1. Nebylytsia Н.А. Social networks as a tool for entrepreneurship / Н.А. Nebylytsia, О.О. Iastremska // Development management: a collection of scientific papers. – Kharkiv: Ed. KhNEU them. S. Kuznets, 2021. – Issue № 3. Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/ (фахове видання). 0,89 ум. друк. арк. / 0,45 ум. др. арк. власного внеску.
2. Новікова М. М. Сучасні ефективні маркетингові інструменти розвитку бізнесу / М.М. Новікова, О.А. Небилиця // НТЗ «Комунальне господарство міст», Сер.: Економічні науки. – 2021. – Вип. 7(167). – С. 40-45. Режим доступу: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5901 (фахове видання). 0,7 ум. друк. арк. / 0,4 ум. др. арк. власного внеску.
3. Небилиця О. А., Новікова М. М. Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції / М.М. Новікова, Н. О. Кондратенко, М. В. Боровик та ін.: – монографія ( 335 с). – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2020. – Режим доступу: http://econ.kdu.edu.ua/sites/default/files/files/2020_monogr_teortetychni_osnovy_ zabezpechennya_yakosti_pryynyattya_upravlinskyh_rishen_v_umovah_yevropeyskoyi_integraciyi.pdf – ISBN 978-617-7988-00-6.
4. Зима О. Г. Екологічний менеджмент як фактор еколого-економічної стійкості та розвитку промислового підприємства в системі охорони праці / О. Г. Зима, О. А. Небилиця, Д. Є. Архипова, Д. Е. Брусніцина // Вісник КНУТД Сучасні тенденції та проблеми управління. Серія: економічні науки – № 4 (125) – 2018 р. – С. 69-75. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutden_2018_4_9 (фахове видання). 0,45 ум. друк. арк. / 0,15 ум. др. арк. власного внеску. (фахове, категорія Б)
5. Небилиця О. А Особливості формування іміджу медичних закладів / О. А. Небилиця // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – №8.–Ч.2. – 2014. – С. 110 – 113. Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_08/78.pdf (фахове видання). (2014)
6. Небилиця О. А Обґрунтування рішень щодо формування складу персоналу машинобудівного підприємства / О. А. Небилиця // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції – №14 (3). – Том 1– Херсонський національний технічний університет, 2014. – С. 62 – 67. Режим доступу: http://kntu.net.ua/ukr/content/view/full/24920 (фахове видання). (2014)
7. Небилиця О. А Обґрунтування соціально-економічної ефективності управління персоналом сучасного підприємства / О. А. Небилиця // Бізнес–інформ. – Харків, 2014. – №10. – C. 159 – 164 Режим доступу: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-10_0-pages-159_164.pdf (фахове видання). (2014)
8. Небилиця О. А Сучасні особливості інтернет-брендінгу в Україні / О. А. Небилиця, К.О. Тімонін // Економіка розвитку : збірник наукових праць. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – Випуск № 1 (69). – С. 12 – 17 Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/6087/1/
9. НебилицяО.А., Тімонін К.О. СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-БРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ.pdf (фахове видання) 0,38 ум. друк. арк. / 0,35 ум. др. арк. власного внеску. (2014)

Панчук А.С.

1. Kalashnikova T., Panchuk A., Bezuhla L., Vladyka Y., Kalaschnikov A. Global trends in the behavior of consumers of retail enterprises in the digital economy. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1150(1), 2023. https://doi.org./10.1088/1755-1315/1150/1/012023 (Scopus)
2. Panchuk A., Lialina N., Matvienko-Bilyaeva G., Chumak G. Comprehensive Approach to Customer Loyalty Management. International Journal of Information Technology Project Management (IJITPM) 13(2). https://doi.org./10.4018/IJITPM.311842 (Web of Science)
3. Панчук А.С., Малькова К.О. Теоретичні основи формування цифрової стратегії підприємств. Економіка та суспільство. 2021. № 34. – https://doi.org./10.32782/2524-0072/2021-34-76
4. Панчук А.С., Котельникова Ю.М. Особливості впровадження електронного торговельного порталу у діяльність підприємства сектору В2В. Вчені Записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка та управління – 2020. – Том 31 (70). –№2 – С. 19 – 23. https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-2-41
5. Панчук А.С. Аналіз розвиненості потенціалу стратегічного маркетингового управління комерційною діяльністю підприємств // Наукове видання «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». Електронний науково-практичний журнал. Вип. 1 (18). – Дніпро, 2019. – С.167-171. – Режим доступу:http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/18_2019/29.pdf
6. Panchuk А. The conceptual bases of introduction of foresight marketing into business management. / O. Verdenhofa, M. V. Afanasjev, A. Panchuk, I. Kotelnykova, G. Chumak // Problems and Perspectives in Management. – 2018. –№16(3). – Р. 163-173. – Режим доступу: https://pdfs.semanticscholar.org/19d5/0356c8ada13685298a112e7ad8e735aa4163.pd (Scopus)
6. Панчук А.С., Шеврекука С.С. Аналіз можливостей удосконалення складської логістики на засадах реінжинірингу. Наукове видання «Інфраструктура ринку». Електронний науково-практичний журнал. Вип.25 — Одеса, 2018. с.374-379. – Режим доступу: Panchuk-A.-S.pdf (chmnu.edu.ua)

Плескун І.В.

1. Pleskun I. V. Banks risks management: the current development tendencies. Бізнес інформ. 2018. № 12. С. 358–364. (Index Copernicus). https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-12_0-pages-358_364.pdf
2. Колодізєв О. М., Плескун І. В Систематизація практичних рекомендацій щодо пошуку моделей оцінки, контролю та ефективного управління ризиками для забезпечення протидії легалізації «брудних коштів». Управління стійким розвитком економіки: теоретичні та практичні аспекти: Колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2018. С. 264–278. http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19079
3. Плескун І. В. Визначення рівня сукупного ризику банків в системі фінансового моніторингу. East European Science Journal. 2019. № 7 (47). Part 5. С. 23–29. (Index Copernicus).
4. Плескун І. В. Теоретичний підхід до визначення сутності поняття ризик-контролю клієнтів банків в системі фінансового моніторингу. Причорноморські економічні студії. 2019. № 45. С. 157–163. (Index Copernicus). http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23003
5. Pleskun I. V. Improvement of the methodology to control risk of bank customers in the context of implementation of an effective risk-based approach. Бізнес інформ. 2019. № 12. С. 302–310. (Index Copernicus).
6. Ponomarenko V., Kyrkach S., Pleskun I., Lozynska O. Risk-oriented approach in the primary financial monitoring by banks. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2020. No 3 (34). рp. 42–52. (Web of Science). https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/2919
7. Колодізєв О. М., Мінц О. Ю., Сідельов П. А., Плескун І. В., Лозинська О. І.. Automatic machine learning algorithms for fraud detection in digital payment systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. № 5/9 (107). Pp. 14-26 (Scopus).
8. Плескун І. В. Аналіз змінності ефективності ризик-контролю клієнтів банку в системі фінансового моніторингу. Економічний простір. 2020. № 157. С. 78–84. (Index Copernicus). http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/582
9. Колодізев О. М., Плескун І. В. Аналіз підходів до оцінювання ризиків фінансового моніторингу клієнтів банку. Банківська справа. 2021. № 1(153). С. 103-111. (Index Copernicus). http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25923
10. Внукова Н., Плескун І., Сокол С., Ягольницький О. Оцінка діяльності банків з ризик-контролю клієнтів у системі фінансового моніторингу. Облік і фінанси. 2021. № 2 (92). С. 44-50 http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/25930

Родіонов С.О.

1. Родіонов С.О. Вплив інформаційних технологій на процес міжкультурної комунікації в аспекті розвитку міжнародного маркетингу та глобалізаційних процесів // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. — 2018. — № 4 (125). — С. 92-101.  http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21917
2. Птащенко О.В., Родіонов С.О., Кущ Я.М. Оцінка впливу використання Інтернет-технологій в маркетинговій діяльності підприємства на фінансово-економічні результати // East European Scientific Journal. — 2019. — № 4(44). Р. 7. — Warsaw: Jerozolimskie. — C. 50-56. http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21918
3. Родіонов С.О. Трансформації глобальної міграції населення // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2020. — №1 (257). — С.27-32
4. Родіонов С.О. Зима О.Г., Афанасьєва О.М., Кошарна В.В., Станкова А.О. Інтернет-комунікації в системі маркетингу // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2020. — №6 (262). — С.7-12 http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26047
5. Афанасьєва О.М., Кошарна В.В., Родіонов С.О. Current trends in industry and features of marketing activities // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2021. №3 (267). С.132-137
6. Rodionov S. Improving Approaches to the Formation of Enterprise’s Marketing Budgets // Estudios de Economia Aplicada. Vol. 39 No. 5 (2021): Special Issue: Innovation in the Economy and Society of the Digital Age.ISSN: 1697-5731 1133-3197 (Scopus)
7. Rodionov S. Strategies for promotion of national brands on the international market / S. Rodionov, V. Pavtsio // Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management. FAI International Conference, 2021. – Vol-7(ii). – Р. 34-35.
8. Родіонов С.О. Інтернет-маркетинг в Україні: сучасні тренди та інструменти // Журнал Стратегічних економічних відносин, Київського національного університету технологій та дизайну. 2022. №3 (8). С 110-118 URL: https://econ-vistnyk.knutd.edu.ua/3-2022/
9. Родіонов С. О. Можливості розвитку соціального підприємництва в Україні / С. О. Родіонов, М. С. Вишневський // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 лист. 2021 р.: тези допов. – Харків, 2021. – С. 66-68. http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27787
10. Zuma O.G., Rodionov S. Features of the formation and development of the energy saving market // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2022. №4 (274). С.10-13 Режим доступу: https://journals.snu.edu.ua/index.php/VisnikSNU/article/view/565/544
11. Родіонов С. О. Особливості використання Інтернет-технологій для розвитку маркетингової діяльності підприємства / С. О. Родіонов // Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону: матер. V міжнар. наук.-практ. конф., м. Cєвєродонецьк, 27 квіт. 2022 р.: тези допов. – Cєвєродонецьк, 2022. – С. 138-139. http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27784
12. Родіонов С. О. Сучасні напрями розвитку Інтернет-маркетингу в Україні / С. О. Родіонов // Наукові дослідження: реалії сьогодення: матеріали IX Всеукраїнської мультидисциплінарної науково-практичної Інтернет-конференції, 31 березня 2023. – Полтава, 2023. – C. 115-118. http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29839
13. Родіонов С. О. Пошукова оптимізація як потужний інструмент інтернет-маркетингу / С. О. Родіонов // Сучасні підходи до креативного управління економічними процессами : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції,13-14 квітня 2023 р. – Київ: НАУ, 2023. – С. 173-174. http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29838

Ус М.І.

1.. Ус М.І. Розвиток взаємовідносин з партнерами // Сучасний маркетинг у цифровому просторі [Електронний ре­сурс] : монографія / Н. М. Лисиця, Г. О. Холодний, М. І. Ус та ін. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023. – 195 с. – С. 74-111. (12,5 ум. др. арк. / 1,6 ум. др. арк. власного внеску)
2. Ус М.І. Дослідження впливу тайм-маркетингу на інструментарій маркетингових комунікацій на міжнародному ринку [Електронний ресурс] / М. І. Ус // Економіка та суспільство. ‒ 2021. – № 26. – Режим доступу: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-46
3. Благун І. І. Аналіз специфіки маркетингової стратегії розвитку сучасного закладу вищої освіти / І.І. Благун, М.І. Ус // Актуальні проблеми інноваційної економіки. №1, 2021. С. 83-89 (фахове видання) (0,6 ум. др. арк. / 0,3 ум. др. арк. власного внеску)
4. Ус М.І. Переваги стратегії формування ризик-орієнтованої системи накопичувального пенсійного забезпечення / М.І. Ус, С.А. Ачкасова // Економіка та суспільство. 2021. № 31. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/682 (фахове видання)
5. Дзеніс В.О. Маркетинговий інструментарій в управлінні взаємовідносинами підприємства / В.О. Дзеніс, М.І. Ус // Інфраструктура ринку. 2020. № 42. URL: http://market-infr.od.ua/uk|42-2020 (фахове видання) (1,0 ум. др. арк. / 0,5 ум. др. арк. власного внеску)
6. Vnukova N. The influence of competence potential of changes in higher education on the training of specialists for entrepreneurship / N. Vnukova, S. Achkasova, M. Us. other // Marketing of scientific and research organizations. – 2020. – Vol. 38. – Issue 4. – P. 49–68 (фахове зарубіжне видання країни, яка входить до Європейського Союзу)
7. Lysytsia, N.; Martynenko, M.; Bielikova, N.; Gron, O.; Us, M. 2019. Directions of social partnership of employers and universities in the sphere of economic education in Ukraine, Entrepreneurship and Sustainability Issues 7(1): 336-352. https://jssidoi.org/jesi/uploads/issues/Entrepreneurship_and_Sustainability_Issues_Vol7_No1_print.pdf (Scopus)
8. Ус М.І. Сегментування та вибір партнерів підприємства в процесі здійснення маркетингової діяльності / М.І. Ус // Бізнес Інформ. – 2019. – №5. – С. 239–245. Режим доступу: https://www.business-inform.net/article/?year=2019&abstract=2019_5_0_239_245
9. Lysytsia, N.; Martynenko, M.; Prytychenko, T.; Gron O.; Us M. 2019. Prospects for innovations in marketing of economic educational services in Ukraine, Entrepreneurship and Sustainability Issues 6(4): 1771- 1783. https://jssidoi.org/jesi/uploads/issues/Entrepreneurship_and_Sustainability_Issues_Vol6_No4_print.pdf (Scopus)
10. Ус М. І. Інтернет-маркетинг як інструмент маркетингових комунікацій та складова комерційної діяльності підприємства / М. І. Ус // Економіка та суспільство. – 2018. – № 15. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/15_2018.pdf

Холодний Г.О.

1. Холодний Г. О. Сучасні особливості та протиріччя інноваційного маркетингу / Г.О. Холодний // Проблеми економіки. – 2023. № 2 (56). – С. 190-197 – Режим доступу: https://www.problecon.com/annotated-catalogue/?year=2023&abstract=2023_02_0
2. Холодний Г.О. Інтегровані дизайн рішення в сучасному механізмі товарної інноваційної політики / Г.О. Холодний // Бізнес Інформ. – 2023. – №7 – C. 66–73.– Режим доступу: http://www.business-inform.net/for-authors/?p=6. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-7-66-73
3. Інновації в товарній політиці: вплив на маркетингові стратегії та конкурентоспроможність / Г. О. Холодний, Ю. Є. Холодна // Економіка та суспільство. Електронний журнал. – 2023. – № 53. – Режим доступу:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2623DOI: 10.32782/2524-0072/2023-53-12
4. Холодний Г.О. Використання цифрового маркетингу для розвитку туристичної сфери в умовах сучасних викликів / Юлія Куруджи, Геннадій Холодний, Юлія Холодна // Економіка та суспільство. Електронний журнал: Випуск № 48 / 2023 – С. 1-6. – Режим доступу: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-8
5. Холодний Г.О. Безпекове стратегування управління інноваційними бізнес-процесами та капіталізацією в агропродовольчій сфері в умовах глобалізації фінансових ринків / Т.П. Завгородня, В.А. Костюк, Г.О. Холодний, В.В. Скрипник // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. Вип. 3 (250). – К., 2022. – С. 117-124. – Режим доступу: https://doi.org/10.5281/zenodo.6678274