Гриневич
Людмила Володимирівна


д.е.н., проф., завідувачка кафедри маркетингу

Освіта:
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

2015 — 2018
Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка), тема дисертації «Теоретико-методологічні засади подолання дисбалансу професійного розподілу людського капіталу продуктивних сил регіону»
Харківський національний економічний університет
1998— 2002
Кандидат економічних наук, спеціальність 08.06.01 – економіка, організація та управління підприємствами
Харківський державний економічний університет
1993 — 1998
Спеціальність: облік та аудит
Кваліфікація: економіст

Міжнародна активність
Відповідальний секретар Міжнародної наукової конференції ХНЕУ ім. С. Кузнеця «Економічний розвиток та спадщина Семена Кузнеця» (з 2016 – 2017 рр.)
Учасник спільної франко-української програми підготовки магістрів MBA «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля» (з 2013 – 2018 р.)

Національна активність
Відповідальний виконавець проекту прикладного дослідження на замовлення Міністерства освіти і науки України (2015-2018р.)

Навчальні курси:
Маркетинг;
Міжнародний маркетинг;
Статистика;
Методи статистичного аналізу та планування національної економіки:
система національних рахунків;
Економічна статистика;
Правова статистика;
Моніторинг в освіті.

Наукові інтереси: Формування теоретико – методологічних засад механізму подолання дисбалансу професійного розподілу людського капіталу продуктивних сил, розпізнавання його появи та визначення типу дисбалансу в регіонах з метою реалізації адаптивних управлінських заходів на засадах витратного підходу, які спрямовані на його подолання (послаблення).

Публікації – понад 150 наукових, науково-методичних робіт

Профайли у наукометричних базах:
Scopus Author ID 56294268000, 57204618508
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=3LjFCj8AAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0002-4757-5106