СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 075 «МАРКЕТИНГ» ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Сфера професійної діяльності маркетолога:

– забезпечення ефективної діяльності підприємства будь якої форми власності та виду діяльності. Від маркетолога в першу чергу залежить прибутковість підприємства, його розвиток та позиції на ринку, конкурентоспроможність та імідж підприємства. Тому високий попит на таких спеціалістів сьогодні підтверджується рейтингами найбільш затребуваних професій на ринку праці.

У  країнах  з ринковою економікою професія маркетолога є однією з найбільш популярних та затребуваних. У рейтингах найбільш популярних професій в Україні професія маркетолога входить в ТОП-10 найбільш затребуваних професій .

Перевагами професії маркетолога є висока заробітна плата та значні перспективи кар’єрного росту. За результатами вивчення вакансій і пропонованих умов праці підприємствами  України встановлено, що заробітна плата маркетологів коливається від 15000 до 40000 грн., а директора з маркетингу  – до 60 тис. грн.

Матеріальне забезпечення підготовки:

– мультимедійні технології з використанням сучасного устаткування, комп’ютерної техніки, Wi-Fi доступу до мережі Internet; – освітні комп’ютерні програми;
– інтерактивні технології навчання – тренінги, ділові ігри, дискусії, проблемні лекції, презентації та багато іншого.

Під час навчання студенти мають змогу:

– користуватися сучасною комп’ютеризованою бібліотекою з безкоштовним Wi-Fi доступом до мережі Інтернет;
– проживати в гуртожитках з якісними умовами для життя та навчання;
– проводити вільний час у спортивних секціях великого сучасного фізкультурно-оздоровчого комплексу при університеті;
– пройти стажування на провідних підприємствах міста;
– отримати військову підготовку та одержати офіцерське звання.

Більшість випускників спеціальності «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня продовжують навчатися в магістратурі по цій же спеціальності та по закінченню навчання займають високі посади.
Випускники бакалаврату мають можливість продовжити освіту на спільних міжнародних програмах подвійного диплому, що діють в університеті.

1

Високий якісний склад викладачів і професіоналізм викладацького складу кафедри економіки і маркетингу є гарантом підготовки висококваліфікованих, креативних фахівців з маркетингу, які добре розуміються на особливостях сучасного економічного розвитку країним та міжнародної конкуренції.

Специфіка навчання дозволяє сформувати у студентів широкий світогляд щодо особливостей сучасного економічного середовища та обгрунтування ефективних маркетингових рішень на підприємствах будь-яких організаційно-правових форм та сфер діяльності. Високий рівень якості навчального процесу досягається за рахунок впровадження новітніх навчальних технологій. Основний наголос робиться на підготовці маркетологів, які набувають компетентностей, необхідних в умовах високої конкуренції на ринку праці.

Кафедра готує бакалаврів з маркетингу для різних сфер діяльності, здатних вирішувати нагальні проблеми і задачі професійної діяльності за умови оволодіння системою фахових спеціальних компетентностей.